Een ongehuwde moeder in de 18e eeuw

Tijdens het onderzoek in de archieven kwam ik stukken tegen over Neeltje Claas Baij die mijn aandacht trokken. Op basis van deze stukken heb ik onderstaand waargebeurde verhaal samengesteld.

Neeltje woonde rond 1740 in Nieuwe Niedorp, een dorpje in Noord-Holland met in die tijd 235 huizen. Zij woonde daar als ‘dienstmaagt’ in bij Cornelis Pietersz Molenaar.
In het voorjaar van het jaar 1743 was Neeltje in verwachting van een kind. Toen de bevalling aanstaande was zij ze tegen haar baas Cornelis dat het op kramen uit zou komen, en vroeg hem om de vroedvrouw te halen. Cornelis had dit echter niet gedaan en had haar met pijn in ‘barendsnood’ achtergelaten zonder naar haar om te zien.
Zonder hulp van een vroedvrouw of iemand anders, beviel Neeltje van een dochter op 14 april 1743 omstreeks elf uur in de ochtend. Neeltje beleefde angstige momenten, en zij en haar kind waren in levensgevaar.
Ongeveer twee uur na de bevalling kwamen drie vrouwen, Maartje Gerrits, Neeltje Gerrits en Neeltje Jacobs Baarts aan in het huis van Cornelis Pietersz Molenaar. Zij vonden daar de dienstmeid Neeltje Claas in een droevige en jammerlijke toestand in bed, verlost van een kind. Neeltje vertelde haar verhaal aan de drie vrouwen. Gedurende die twee uur was ze nog niet gereinigd en ‘gebakerd’.
Een van de vrouwen riep vervolgens de hulp in van Aaltje Pieters. Deze zei dat zij niet eerder zou beginnen voordat Neeltje gezegd had wie de vader was. Doodsbenauwd zei Neeltje in het bijzijn van Cornelis dat niemand anders de vader van het kind was dan Cornelis Molenaar. Aaltje Pieters zei toen tegen Cornelis: ‘hoor jij ’t wel Krelis, de maijt zeid dat jij de vader van ’t kind ben, en niemand anders’, waarop Molenaar reageerde met ‘zij ken zoo veel zeggen, dat kan ik niet helpen wat zij zeijd’
Toen de kraamvrouw vervolgens aan het reinigen en bakeren was probeerde Gerrit, de zoon van Cornelis Molenaar, te voorkomen dat dit in het huis van zijn vader gebeurde. Volgens de vrouwen gedroeg hij zich onmenselijk en stelde zich enorm aan, schopte de boter om die op het vuur stond te smelten om het kind te reinigen. Hij zei daarbij dat hij ‘dat donderse hoerekind’ het huis zou uitjagen. Hij schopte daarna zeer boosaardig naar Aaltje Pieters die daardoor op Neeltje Gerrits viel die het kind op schoot had. Neeltje kon nog net voorkomen dat dit de dood van het kind zou betekenen. Gerrit vloekte en uitte bedreigingen richting kraamvrouw en kind. Zijn vader liet dit onbestraft doorgaan. De aanwezige vrouwen zagen in dat het kind daar alleen met uiterst gevaar voor leven gebakerd kon worden, en besloten naar het huis van Neeltje Gerrits te gaan. Daar kon het kind uiteindelijk, drie uur na de geboorte en blauw van de kou, gebakerd worden.
De vrouwen gingen vervolgens weer naar het huis van Cornelis om het kind weer bij de moeder te brengen. Ze kwamen meteen Gerrit weer tegen die zei ‘scheer jij jou met dat donderse hoerekind de deur uijt, ik sel een mes halen’. Hij haalde een mes en uitte allerlei bedreigingen waar de vrouwen enorm van schrokken. Aaltje Pieters die het kind op de arm had zei echter tegen Gerrit dat zij van zijn mes en vloeken niet bang was. Zij zei tegen de andere vrouwen ‘kom volg mij’ en ze gingen naar binnen. Zij brachten het kind eerst bij de haard om op te warmen om het vervolgens aan de moeder te geven. Dit ging niet zonder moeite omdat Gerrit probeerde het kind af te pakken wat echter mislukte.
Diezelfde dag gingen Trijntje Reijers en Aaltje Langereijs naar het het huis van Cornelis Molenaar. Zij hadden namelijk gehoord dat Neeltje Baij een kind had gekregen, en het kind vanwege de religie van de moeder, zo spoedig mogelijk gedoopt moest worden. Na diverse woordenwisselingen hadden ze aan Neeltje gevraagd of zij wou dat het kind gedoopt zou worden. Neeltje zei ja en vroeg of zij dit wilden verzorgen. Vervolgens namen Trijntje en Aaltje het kind om bij de haard te verbakeren. Zij gaven het kind wat extra kleding omdat het al veel geleden had en wel een uur door de buitenlucht moest worden gedragen. Toen Trijntje Reijers bezig was, zette Gerrit na wat boosaardige scheldwoorden zijn voet op het kind alsof hij het wou doodtrappen, en als Trijntje dit niet belet had was dat misschien ook wel gebeurd. Toen ze vervolgens met het kind bij de moeder kwamen vroegen zij haar wat zij de priester moesten zeggen wie de vader van het kind was. Neeltje zei dat ze de waarheid moesten zeggen, maar draaide er ook nogal omheen. Trijntje en Aaltje zeiden toen dat als Neeltje de waarheid niet zou zeggen ze het kind niet zouden laten dopen. Neeltje zei vervolgens ronduit dat niemand anders de vader van haar kind was dan haar baas Cornelis Molenaar.
In het Rooms-Katholieke doopboek van ’t Velt staat de doop op 14 april 1743 ingeschreven. Het kind werd met de naam Gertrudis gedoopt (illigitima). De vader ‘dictus’ Cornelis en de moeder Neeltje Claas. Als getuige werd genoemd Aaltje Piters Limmerschouw.
Trijntje Reijers, Aaltje Langereijs en Aaltje Pieters vroegen op een gegeven moment aan Neeltje hoe zij zich zo had kunnen laten gebruiken door haar baas, en of het vaker gebeurd was. Neeltje zei dat haar baas altijd met veel malligheid bij haar kwam, en dat hij haar dan weer op de ene manier en dan weer op de andere manier probeerde te verleiden. Nadat zij haar uiteindelijk had laten overhalen is het vervolgens vaker gebeurd.
Op 8 mei gingen de vrouwen op verzoek van Neeltje naar de notaris om hun verhaal vast te laten leggen. Op 14 juni gebeurde dit opnieuw bij dezelfde notaris, dit keer op verzoek van de Hoofdofficier van de Niedorper Cogge. Bij deze laatste verklaring zei Aaltje Langereijs dat zij wel gezien had dat Gerrit naar het kind trapte, maar niet dat hij het kind ook geraakt had. Maartje Gerrits en Aaltje Pieters verklaarden nu dat zij tijdens de dagen dat zij aan het verbedden en verschonen waren hoorden dat Gerrit en zijn broer Luijtje zeiden dat zij van de schout en schepenen ‘de donder hadde, die land opvreeters’ en meer van dat soort laster.
Op 29 juli startte Neeltje een rechtszaak tegen Cornelis. Zij had na een verzoek daartoe toestemming gekregen om gratis te procederen. Dit in verband met haar droevige en armelijke toestand. Haar eis was dat Cornelis met haar zou trouwen, en als hij dat niet wou een bedrag van 336 gulden moest betalen en 2 gulden alimentatie per week voor het kind. Het bedrag van 336 gulden bestond uit 300 gulden voor verlies van haar eer en 36 gulden voor de kraamkosten. Neeltje verklaarde dat zij een eerbare vrijster was en bij Cornelis inwoonde als ‘dienstmaagt’. Cornelis had vele malen geprobeerd haar te verleiden, en Neeltje had de zwakheid gehad om aan zijn verleidende taal gehoor te geven. Cornelis ontkende alles.
Voordat verder geprocedeerd zou worden werd Cornelis alvast veroordeeld tot twee gulden alimentatie per week. Cornelis verklaarde op 5 augustus dat hij tegen deze uitspraak in hoger beroep wou gaan bij het Hof van Holland.
Er verliep enige tijd, en Cornelis ging waarschijnlijk toch niet in hoger beroep. Bij de plaatselijke rechtbank werd vervolgens verder geprocedeerd. Op 7 oktober verklaarde de advocaat van Cornelis dat de kwestie van de alimentatie kon vervallen omdat het kind inmiddels overleden was. Hij vond dat Neeltje meteen moest aangeven of zij haar ongefundeerde proces door wou zetten.
Op 18 november stond de zaak voor het laatst op de rol. De advocaat van Cornelis noemde het valse beschuldigingen van Neeltje, en in tegenstelling tot alle waarheid.

Neeltje trouwde op 11 december 1743 met Casper Jansz. Zij kregen in de jaren daarna nog zeker zes kinderen.

De in dit verhaal genoemde Trijntje Reijers is vermoedelijk de zus van mijn voorouder Jan Reijersz Molenaar.
Cornelis was hoogstwaarschijnlijk geen familie. In 1764 waren Cornelis, zijn vrouw Jantje Volkerts, zijn zonen Gerrit en Luijtje en zijn dochter Trijntje niet meer in leven.
Hun erfgenamen op dat moment waren Grietje Cornelis Molenaar, wonende te Nieuwe Niedorp, geassisteerd met haar oom Klaas Pietersz Molenaar, wonende te Venhuizen, en Pieter Cornelisz Molenaar, wonende te Midwoud, geassisteerd met hun neef Klaas Hendriksz Molenaar.

Bronnen
Oud Notarieel Archief Nieuwe Niedorp, inventarisnummer 3907 d.d. 8 mei en 14 juni 1743
Oud Notarieel Archief Nieuwe Niedorp, inv. 3911 d.d. 21 april 1764, notaris Jan van der Beets
Oud Rechterlijk Archief Niedorp, inventarisnummer 5672 (schepenrol)
R.K. doopboek ’t Velt (DTB Nieuwe Niedorp)
De stadt Alkmaer met haare dorpen (Gijsbert Boomkamp 1740)

Geplaatst in Diversen | 1 reactie

Oldenburg en van der Meulen

De technische omzetting van mijn website heb ik eind oktober afgerond. Het staat nu (een enkele pagina uitgezonderd) in doctype xhtml 1.0 strict, dat is zeg maar het soort html waarin ik het geschreven heb.

Voorafgaand aan die omzetting had ik de familie van der Meulen (ook Vermeulen) aardig kunnen aanvullen. Dit betrof onderstaande voorouders en hun gezinnen:

  • 0508 Paulus Jansse van der Meulen en 0509 Lamberdien Gerrits van den Bergh
  • 1016 Joannes Thijssen van der Meulen en 1017 Maria Petri Verhoeven
  • 2032 Matthijs Peters van der Meulen en 2033 Meriken Paulus Rutten

Alle informatie van deze familie’s uit Schijndel heb ik op internet kunnen vinden, dus dat ging redelijk gemakkelijk.

In Noord-Holland (Regionaal Archief Alkmaar) ben ik momenteel de registers van transporten en hypotheken van Bergen aan het doornemen. Een hele klus, want ik neem ze akte voor akte door, op zoek naar voorouders. Het zijn dikke oude boeken met een rijke bron van informatie die al in het jaar 1612 begint. Het is met name de familie Oldenburg die ik hierin vindt. Eind 18e eeuw werden mijn voorouders naast Oldenburg ook Schotvanger genoemd. De reden heb ik inmiddels gevonden. Verre voorouder Adriaan Pietersz Oldenburch die in 1657 overleed, was in zijn leven in Bergen schotvanger van beroep geweest. Zijn vader was vermoedelijk Pieter Adriaansz Oldenburch. Meer duidelijkheid hierover hoop ik te vinden in de transportregisters van 1612 tot 1650, want die periode heb ik nog niet doorzocht. In het notarieel archief van Alkmaar werd in ieder geval in 1616 een Griet Jans genoemd die weduwe was van Pieter Adriaansz Oldenburch. Zij woonde in Bergen en ging hertrouwen.

Geplaatst in Diversen | Een reactie plaatsen

Het maken van een website

Vandaag heb ik dit weblog verhuisd naar WordPress, wat meteen een aanleiding is om wat te schrijven.

Mijn eigen website (www.molenaardigheden.nl) ben ik op dit moment geheel aan het herschrijven. Van 2007 tot nu heb ik FrontPage gebruikt als html-editor, maar ik heb nu besloten om zelf de html via het kladblok te schrijven. Een groot deel kan gelukkig via kopiëren/plakken, maar het blijft een hele klus. Het stamboomonderzoek staat nu dus op een laag pitje, hoewel ik met de tak Oldenburg uit Bergen flinke vorderingen heb gemaakt tot rond 1600.

Omstreeks 2000 toen ik een modem kreeg, en dus verbinding met het internet, kreeg ik al eens het idee om een site te maken. Het zelf leren van html en weinig tijd hielden me toen tegen. Omdat ik nu een nieuwe versie van Office heb gekocht waar FrontPage niet meer op staat, was dat een goede aanleiding om naar iets anders uit te kijken. Ik heb nu toch maar wat html geleerd, en het valt erg mee.

Het herschrijven van de bestaande webpagina’s doe ik omdat FrontPage veel overbodige opmaakcodes heeft toegevoegd. Door dit er uit te halen wordt de laadtijd van de pagina’s mogelijk versneld, en kunnen andere browsers dan IE misschien ook beter met mijn site omgaan (hoewel ik nooit met een andere browser naar mijn site heb gekeken).

Mijn site zal de komende tijd dus in een overgangsfase zitten. De pagina’s die ik al vernieuwd heb zien er iets anders uit dan de oude pagina’s qua uiterlijk.

Geplaatst in Site (update) | Een reactie plaatsen

Omvangrijke aanvulling

Vorige week heb ik een vrij omvangrijke aanvulling op mijn website gezet. Dit kwam doordat ik mijn kwartierstaat iets anders heb opgezet.

Ten eerste heb ik de layout van de kwartierstaat iets aangepast. De gegevens staan nu in tabellen, en i.p.v. een aanklikbare knop met de tekst ‘Toelichting’ heb ik gewoon de namen van mijn voorouders aanklikbaar gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat ik nu niet meer over ‘toelichting’ spreek, maar van gezin, gezinsblad of gezinspagina.

Verder heb ik alleen bij de eerste zeven generaties (t/m nr. 127) de geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens laten staan. Daarna staan alleen nog de namen in mijn kwartierstaat om de pagina niet te groot te laten worden. De verdere informatie is verhuisd naar het gezinsblad dat bereikbaar is door op de naam van de man in de kwartierstaat te klikken. Tussen de gezinsbladen onderling kan nu ook vaak direct geklikt worden naar ouders of kind van het echtpaar.

 

Gevolg van deze aanpassingen is wel dat ik een behoorlijk aantal gezinsbladen reeds eerder moest plaatsen dan mijn bedoeling was. Deze gezinsbladen bevatten de gegevens die ik tot nu toe gevonden heb, maar mogelijk nog makkelijk aangevuld kunnen worden. Zodra ik tijd heb zal ik deze gezinsbladen proberen aan te vullen.

Sommige gezinsbladen heb ik nog niet geplaatst. Hier is in enkele gevallen dus informatie weggevallen die ik eerst op mijn site had staan in de kwartierstaat. In de toekomst zal ik deze informatie vermoedelijk weer terugplaatsen in de vorm van een gezinsblad. Ik wil dan eerst wat aanvullende informatie zoeken om het de moeite waard te laten zijn.

 

De nieuw toegevoegde gezinsbladen zijn:

0028 Johannes Brok & Antonia Pijnenburg

0056 Hendrik Cornelisz Brok & Wilhelmina van der Sanden

0112 Cornelis Hendriksz Brock & Dijmphna van Geirtsbergen

0118 Laurent van der Sanden & Sophie Muskens

0120 Jacobus van der Aa & Cornelia van der Meijden

0126 Jan de Kort & Johanna Maria van der Meulen

0140 Jacob Maartensz Schee & Antje Cornelis Vlaar

0144 Cornelis Cornelisz Mul & Geertje Pieters Beers

0150 Gerrit Aarjensz Kruijff & Trijntje Ariens Brammer

0166 Ijsbrant Florisz Welboren & Maartje Arends van de Beek

0174 Hendrik Dirksz Starken & Aagje Jans de Moole

0194 Petrus Cornelisse Stock & Sophia Jansse Daenen

0198 Jacobus Cornelisse Verburght & Catharina Aertsen van de Velde

0200 Norbertus Hendrick Willemse & Catharina Joannis Boeren

0202 Jan Jansz Grauwen & Petronella Janse Stoops

0206 Marijnus Peeters van Hees & Elisabeth van der Mast

0216 Henricus Baten & Joanna Jansen Heijnen

0218 Petrus Dingeman Buijsen & Joanna Janssen Smout

0220 Hendrick Antonij Geers & Digna Adriaense Hagens

0222 Joannes Linderse Moutens & Maria Adriaense Stadthouders

0226 Waltherus Joannes van Giersbergen & Lucia Seger van de Wiel

0228 Cornelis Thomas Janse van Hulten & Petronella Ariens Bosmans

0230 Jan Gijsbert van der Boom & Hendrina Willem van Broekhoven

0238 Adrianus Cornelisse Muskens (Muscus) & Helena Cornelisse Eijsendoren

0244 Thomas Joannes Klompers & Barbara Joannes Leijtens

0252 Josephus Johannes de Kort & Elisabeth Antonius van Oirschot

0254 Pieter Paulus Vermeulen & Helena van der Vorst

0258 Cornelis Cornelisz Cramer & Trijn Jans

0280 Maarten Cornelisz Schee & Guurtje Jans Krijgsman

0302 Arien Dirksz Brammer & Maartje Pieters

0332 Floris Ijsbrantsz Welboren & Aagje Louris

0404 Joannes Marten Grauwen & Adriana Cornelis Voeten

0406 Joannes Peeter Stoops & Johanna Peeter Gijben

0414 Jacob Adriaensse van der Mast & Catharina Jacob Bastiaensen

0432 Michael Matthijssen Baten & Anna Lindertsen Ruijten

0442 Adrianus Janssen Haagens & Maria Jacobsen van der Beek

0444 Leonardus Antoni Moutens & Adriana Corneli (van) Tilborgh

0504 Johannes Antonius de Kort & Maria Andreas Schuermans

0506 Antoni Petri van Oirschot & Henrica Joannes de Metser alias van Eijck

5314 Arent Gijsbertsz & Reijnste Pieters

 

Eerder (update van 21 maart en 6 april 2010) had ik onderstaande gezinsbladen al toegevoegd:

0098 Johannes van den Broek & Johanna Verburgt

0100 Hendricus Norbertus Willemse & Maria Joannes Grauwen

0102 Johannes Dekkers & Petronella van Hees

0108 Johannes Baten & Jacomijna Buijsen

0110 Antonius Geerts & Adriana Moutens

0114 Johannes Cornelis van Hulten & Wilhelma Johannes Boom

0116 Gerrit Gerritsz Pijnenborg & Catharina van Drunen

 

Verder heb ik de genealogie van de familie Molenaar ook aardig kunnen aanvullen. Ooit, in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, had ik de Texelse tak al eens deels uitgezocht. Ik heb het toen niet afgemaakt omdat het niet mijn prioriteit had, en het nogal moeizaam ging. Elke keer als ik een nieuwe microfilm in het apparaat wou doen, moest ik een kwartje inwerpen. Dat was in het Noordhollands Archief (toen Rijksarchief Noord-Holland) in Haarlem. Ik loop de laatste tijd wel met het idee om daar weer eens naar toe te gaan. Wat Texel betreft heb ik nu echter een alternatief. De afbeeldingen van de aktes uit de burgerlijke stand tot 1882 staan op internet, op de site Familysearch.org. Het is voornamelijk deze bron die ik nu gebruikt heb voor de aanvulling van de genealogie Molenaar.

Geplaatst in Site (update) | Een reactie plaatsen

Jan van den Broek

Ik zie dat ik al weer ruim 3 maanden niets heb geschreven in dit weblog. Na een winter met veel sneeuw beginnen de eerste tekenen van het voorjaar 2010 merkbaar te worden.
Met mijn stamboomonderzoek heb ik echter niet stilgezeten. Met name aan de kwartierstaat voeg ik af en toe wat toe. Voordat ik wat aan mijn website toevoeg loop ik eerst de bestaande gegevens nog eens na en ga ik op zoek naar aanvullingen. De afgelopen week ben ik bezig geweest met 0098 Jan van den Broek en zijn vrouw Joanna Verburght. Op de site van het archief in Bergen op Zoom (Markiezenhof) staan inmiddels ook scans van rechterlijke en notariële archieven. Geen reis naar Noord-Brabant dus nodig hiervoor.
Het overlijden van een Jan van den Broek had ik al eerder gevonden (28 november 1765 in Steenbergen). Ik wist alleen nog niet zeker of dit geen andere Jan van den Broek was. Afgelopen week dus in het weeskamerarchief gekeken van Steenbergen, en met succes. Een briefje met de waardering van zijn nalatenschap en een verklaring van Joanna over de erfenis en het grootbrengen van haar kinderen. Hij was eind november 1765 overleden, dus dat klopte. De plaats van overlijden was fort Henricus, en hij liet drie kinderen na die 12, 8 en 5 jaar oud waren. Materieel liet hij niet veel na, het was een "gering boedeltje" ter waarde van 20 gulden. Zoals zo vaak met mijn stamboomonderzoek levert het vinden van informatie ook meteen weer nieuwe vragen op. Zou hij, gezien de plaats van overlijden, militair zijn geweest? Joanna hertrouwde in 1769.
Binnenkort zet ik dit waarschijnlijk op mijn site via een toelichting op de kwartierstaat.
 
Wat ik de afgelopen tijd heb toegevoegd staat hieronder:
De structuur van de bronvermeldingen heb ik iets aangepast, met een splitsing naar bronvermeldingen kwartierstaat en bronvermeldingen genealogie. Van een aantal aktes heb ik de transcripties geplaatst.
Nieuw gevonden voorouders die ik in de kwartierstaat heb geplaatst zijn 0300 Aarjen Garmensz Kruijf, 0302 Arien Brammer en zijn vrouw Maartje Pieters en 0606 Pieter Cornelisz Gorter.
Van onderstaande voorouders die al in de kwartierstaat stonden heb ik de toelichtingen gepubliceerd:
0088 Teunis Jacobsz Waagmeester en Guurtje Ariens Grasbeek
0094 Jan Hendriksz de Vos en Neeltje IJsbrants Welboren
0172 Cornelis Arisz Roosloot en Trijntje Teunis Hoogeboom
0346 Teunis Pietersz Hoogeboom en Trijntje Hendriks Stam
 
 
Geplaatst in Site (update) | 2 reacties

Aanvullingen

Afgelopen weekend heb ik het volgende aan mijn site toegevoegd:
 
Toelichtingen op de kwartierstaat van
62 Johannes Georg Kaiser en Petronella de Kort
80 Jan Pietersz Opdam en Jannetje Cornelis Stet
82 Jacob Cornelisz Oldenburg en Aafje IJsbrands Welboren
86 Pieter Cornelisz Roosloot en Ursula Hendriks Sterken
 
In de kwartierstaat zelf heb ik de ouders van 75 Immetje Gerrits Kruijf toegevoegd. Ik heb lang getwijfeld of Gerrit Aarjens Kruijf en Trijntje Ariens Brammer uit Schoorl wel haar ouders waren. Zij waren al overleden voordat Immetje in Warmenhuizen trouwde met Aarjen Glas. Het weesboek van Schoorl is in die periode niet bewaard gebleven, en alle onroerende goederen werden voorafgaand aan het huwelijk van Immetje al verkocht. Alle namen en vernoemingen passen echter in elkaar, en Pieter Kruijf die met Willempje Willems trouwde kwam vlak voor zijn huwelijk in Alkmaar uit Schoorldam. Willempje Willems was doopgetuige bij de doop van een kind van Immetje. Ook heb ik globaal gekeken waar in Noord-Holland de naam Kruijf voorkwam. Alles bij elkaar is de kans dat ik goed zit toch wel groot genoeg om de familieband aan te nemen.
 
Verder heb ik een transcriptie met foto’s van een notariële akte van 16 februari 1638 geplaats bij de bronvermeldingen van het verhaal over Reijer Maertsz (Molenaar).
Het verhaal over zijn zoon Maarten Reijersz Molenaar heb ik aangevuld met wat nieuwe gegevens uit het notulenboek van de Schepenen en Vroetschappen van Zuid- en Noord-Schermer.
Bij mijn voorouders Pieter Jansz Molenaar en Neeltje Dirks heb ik naast de ligging van hun huis ook nog wat gegevens over een kostgangster toegevoegd.
 
Geplaatst in Site (update) | Een reactie plaatsen

Woning Neeltje Dirks en Pieter Jansz Molenaar

Afgelopen week ben ik eens aan het puzzelen geweest om de plek te kunnen bepalen waar mijn voorouders Neeltje Dirks en Pieter Jansz Molenaar hebben gewoond. Dat ze in Zijdewind in de gemeente Niedorp woonden was me al bekend. In 1758 kreeg Neeltje daar een huis geschonken. Ik heb een aantal gegevens naast elkaar gelegd, zoals de landlegger van 1683 (bijgehouden in de jaren die volgden), de verpondingen van 1756 t/m 1761, diverse aan- en verkopen uit het register van transporten en hypotheken, en het kadaster van 1832. Op die manier kreeg ik een aardig beeld van de omgeving van het huis van mijn voorouders. Het waren genoeg gegevens om met vrij grote zekerheid te kunnen bepalen op welk perceel hun huis had gestaan (kadaster sectie A nummer 283 in 1832). Toch wel leuk om hier na al die tijd achter te komen. Vooral omdat er van deze voorouders zo weinig te vinden is. In een eerstvolgende update van mijn site zal ik het resultaat van dit gepuzzel verwerken.
 
Het is alweer een tijdje geleden dat ik iets in dit weblog heb geschreven. Stil heb ik echter niet gezeten. Naast vakantievieren heb ik vele bronvermeldingen aan mijn site toegevoegd, met soms ook transcripties en afbeeldingen van oude documenten. Verder heb ik onderstaande toelichtingen op mijn kwartierstaat toegevoegd:
Geplaatst in Site (update) | Een reactie plaatsen

update

In de archieven van de belastingrechtspraak in Alkmaar heb ik nog eenmaal een zaak tegen Abram Reijersz gevonden. Hij werd verdacht van heb hebben van 3 zakken rogge op zijn molen waar geen belasting over was betaald. Volgens Abram waren het dezelfde zakken als de dag ervoor waar wel belasting over betaald was. Dit speelde zich af in 1669 en 1670 en heb ik toegevoegd op de site in het verhaal over Abram.
Daarnaast een aantal kleine aanvullingen in de kwartierstaat en genealogie. Vanuit het verhaal over Reijer Pietersz heb ik de ligging van 6 objecten (molens, bakkerijen en landerijen) via Google maps aangeduid. Verder heb ik de menustructuur aangepast in aanloop naar het verder uitwerken van de bronvermeldingen.
Geplaatst in Site (update) | Een reactie plaatsen

Diverse aanvullingen

In december vond ik bij toeval op internet de inhoud van een boek dat in 1707 is geschreven door Salomon van Rustingh, de arts in het dorp van mijn voorouders. Tot mijn verassing beschreef hij in dichtvorm de dood van een neef en broer van mijn voorouders. Hoewel ik nog wel twijfels heb over het waarheidsgehalte heb ik het toch maar verwerkt in mijn site (in de verhalen over Reijer Pietersz en zijn oom Maarten Reijersz. Molenaar.

Over de dood van neef Claas Pietersz Molenaar had ik in de rechterlijke en notariële archieven nog niets gevonden. Doordat ik hier nog wat nader onderzoek naar heb gedaan vond ik wel een belangrijke aanvulling over een andere voorouder (0258 Cornelis Cramer) die in dezelfde gemeente woonde. Naast zijn testament uit 1725 die ik al had, heb ik nu ook een testament uit 1710 gevonden. De moeder van zijn kinderen en zijn tweede vrouw werden hierin genoemd. Ook zijn patroniem (voornaam van zijn vader) en zijn beroep werden genoemd. Over de andere gegevens die ik al van hem had heb ik nu ook meer zekerheid. In de kwartierstaat op mijn site heb ik alvast een kleine aanvulling kunnen doen. De rest volgt later.

 

Van de belastingrechter in Alkmaar had ik het gedeelte van 1654 tot 1679 nog niet doorzocht. Omdat in deze registers veel molenaars worden genoemd i.v.m. de belasting op het gemaal, heb ik nu een begin gemaakt (1675 tot 1679) met het doorzoeken van deze stukken. Al vrij snel kwam ik Abram Reijersz tegen in de tijd dat hij herbergier was in De Rijp. Hij werd verdacht van het niet betalen van de belasting over bier en wijn. Er zat wijn verstopt in de waterput op zijn erf. Hij beweerde dat hij van niets wist. Alles bij elkaar heb ik nu drie zaken gevonden waarbij het lijkt dat Abram belasting probeerde te ontduiken. Zijn verhaal op mijn site heb ik ook aangevuld. Ik ben benieuwd of ik in de boeken van 1654 tot 1675 ook nog interessante dingen zal vinden.

Verdere aanvullingen op mijn site:

0058 Gerardus Pijnenburg en Wilhelmina van der Sanden

0060 Gijsbert van der Aa & Barbara Klompers

Ook heb ik weer enkele locaties van landerijen van mijn voorouders via Google maps toegevoegd.

Geplaatst in Site (update) | Een reactie plaatsen

Diverse aanvullingen op de site

Na het overlijden van mijn moeder, ze werd 87 jaar, probeer ik de draad weer op te pakken, o.a. met mijn stamboomhobby.
Het meeste van onderstaande aanpassingen had ik al eerder, in september en oktober, verwerkt:
 
Bij het verhaal over mijn voorouder Jan Pietersz Molenaar heb ik een aantal kaartjes ingevoegd van Google-maps.
Op deze manier heb ik geprobeerd de ligging van zijn huis en landerijen te verduidelijken, want door de ruilverkaveling van omstreeks 1970 is het landschap in en rond Warmenhuizen ingrijpend veranderd.
 
Als toelichting op de kwartierstaat heb ik de volgende gezinnen toegevoegd:
40 Pieter Opdam & Guurtje Oldenburg
44 Cornelis Waagmeester & Maria Zonneveld
46 Jacob de Waard & Dieuwertje de Vos
50 Joannis Willemsen & Joanna Deckers
54 Matthijs Baten & Johanna Geerts
170 Simon Cornelisz Stet & Dieuwertje Poulussen
 
De kwartierstaat zelf heb ik ook weer aardig kunnen aanvullen, met name de voorouders uit de regio Bergen op Zoom. De archieven uit die regio hebben al veel originele bronnen op internet gezet. Ik maak hier dankbaar gebruik van, want dat scheelt heel wat tijd en reiskosten.
In de toekomst zal ik ongetwijfeld met meer aanvullingen komen.
 
 
Geplaatst in Site (update) | Een reactie plaatsen